کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

سیستم مالی بازرگانی (استاندارد – نسخه ۲)

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

کاربرد کامپیوتر

دانلود اپلیکیشن
سیستم مالی بازرگانی (استاندارد – نسخه ۲)کاربرد کامپیوتر

ثبت تمام اسناد مالی و تهیه گزارشات تحلیلی و مدیریتی برای یک حسابدار در عین ساده بودن، پیچیده تلقی می‌شود. در حسابداری مالی قیاس تمامی استانداردهای لازم یک سیستم مالی در کنار سهولت کاربری آن در نظر گرفته شده است که می‌توانید با استفاده از کدینگ های از پیش تعریف شده، گزارشات استاندارد، ابزار تعاملات قانونی مانند ارائه صورتهای مالی، دفاتر قانونی، ترازها و... مراودات مالی خود را مدیریت و جهت گسترش کسب و کار خود برنامه ریزی نمایید.

ارسال درخواست تماس
دانلود بروشور
ارسال درخواست تماس

مشخصات سیستم مالی بازرگانی (استاندارد – نسخه ۲)

 • تعیین محدوده سال مالی بصورت شمسی یا میلادی
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • معرفی ارز و نرخ برابری آنها با ریال
 • ثبت اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت
 • ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری بابت تمامی مراحل دریافت و پرداخت چکها
 • ذخیره اسناد تعیین شده به صورت اتوماتیک در گروهی (دیتابیسی) دیگر
 • انتقال اسناد انتخاب شده از گروهی به گروه دیگر (بین دو دیتابیس)
 • اجرای گزارشات هشدار دهنده به صورت اتوماتیک پس از ورود به سیستم
 • تجمیع اسناد حسابداری بصورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاترقانونی
 • معرفی انبار بصورت نامحدود و تعیین روش قیمت گذاری برای هر انبار (میانگین دائمی، میانگین ادواری و فایفو ، لایفو و آزاد)
 • گروه بندی كالاها در ۵ سطح
 • معرفی کالاها به همراه ۳ واحد مقداردهی ، شماره فنی و ابعاد دهی (طول، عرض و ارتفاع)
 • برقراری ارتباط سیستم با تجهیزات جانبی ( بارکد، باسکول و ترازوهای دیجیتال)
 • كنترل موجودی كالا (نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداكثر موجودی )
 • انجام عملیات انبارگردانی (ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره بعد از انبارگردانی و ثبت سند اصلاح موجودی)
 • ثبت اتوماتیك اسناد حسابداری از سیستم انبار
 • امکان پرداخت آنلاین از طریق اتصال به درگاههای الکترونیکی پرداخت
 • معرفی خریداران و فروشندگان به همراه اطلاعات مورد نیاز و گروه بندی آنها در سه سطح
 • صدور اسناد خرید و فروش (پیش فاكتور، فاكتور، برگشتی)
 • ثبت اتوماتیك اسناد انبار و حسابداری از سیستم خرید و فروش
 • معرفی ویزیتورها و گروه بندی آنها در سه سطح همراه با درصد پورسانت هر ویزیتور
 • تهیه فایل صورتمعاملات فصلی (TTMS) به همراه گزارشات خرید و فروش فصلی
 • برقراری ارتباط با دستگاه كارتخوان (Pos)
 • گزارش سود و زیان كالاها
 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمتی
 • صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد حسابداری از فاكتورهای خرید و فروش و اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (نشاندهنده کاربر ثبت کننده – کاربر ویرایش کننده – کاربر تایید کننده و..)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • ثبت همزمان اسناد حسابداری در گروه (دیتابیس) دیگر
 • ادغام دو یا چند سند حسابداری با هم به طوری که بندهای اسناد انتخابی در یک سند جدید جمع (فراخوانی) گردد.
 • نمایش مانده حسابها در اسناد
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر
 • معرفي دسته چكهای مورد استفاده
 • ابطال چكها در دسته چك
 • امکان پرداخت آنلاین: – امکان اتصال اسناد فروش (فاکتورها/پیش فاکتورها/…) به درگاههای الکترونیکی – ارسال لینک پرداخت اینترنتی به مشتریان (از طریق پیامک/ایمیل/…) – ثبت دریافتی های آنلاین در فاکتورها
 • ثبت اسناد خرید و فروش شامل : پیش فاكتور – فاكتور – برگشتی ها
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت مالیات ،عوارض و تخفیفات برای هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • ثبت پیش دریافتها و دریافتهای نقدی و چک هر فاکتور فروش و ثبت اتوماتیک سند حسابداری آنها
 • ثبت تاریخ تسویه هر فاکتور و نمایش آنها در گزارشات
 • مرتبط سازی برگشتیهای فروش با فاکتورهای متناظر آنها
 • استفاده از باركد در ثبت اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد ( کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت (قابل طراحی)
 • ثبت اسناد انباداری و حسابداری از اسناد خرید و فروش به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی مقداری و مبلغی هر کالا در اسناد
 • نمایش مانده حساب مشتری از حسابداری
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر
 • ثبت سند موجودی اول دوره به صورت اتوماتیك
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد انبار
 • ثبت سند حسابداری و فاكتورهای خرید و فروش از اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و..)
 • طراحی و چاپ اسناد در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • اعلام خطا و یا هشدار در صورت منفی شدن موجودی کالا در هنگام ثبت اسناد
 • ثبت شمارش کالاها جهت انبارگردانی ( تا ۳ مرتبه شمارشدهی + ثبت شمارش کالا در حین انبارگردانی ، صدور سند اصلاحی بابت انبارگردانی)
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی نمودن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر
 • فهرست حسابها، خريداران و فروشندگان، كالاها و ويزيتورها
 • دفتر روزنامه، دفتر حساب، گزارش گردش زیرحسابها (تفصیلی های شناور) ، تراز حسابها، تراز تحلیلی حسابها، تراز نامه پایان سال، صورت خلاصه چكها( گزارشی از اسناد دریافتنی و پرداختنی و وضعیت فعلی هر چك)، سابقه چك
 • صورت ریز اسناد خرید و فروش، گزارش گردش خرید و فروش، گزارش گردش حساب مشتری، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از دریافتی ها، تراز خرید و فروش مشتریان، تراز خرید و فروش كالا، تراز فصلی فروش ، صورت خلاصه خرید و فروش كالاها، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای كالا، صورت خلاصه حساب مشتریان، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای مشتری، صورت خلاصه پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، صورت خلاصه سود و زیان فروش كالا
 • صورت ریز اسناد انبارداری، گزارش كاردكس كالا ، موجودی كالا، تراز تحویل دهندگان/ گیرندگان ، گزارش انبارگردانی
 • کليه گزارشات در صورت نياز در دوره هاي زماني دلخواه قابل نمايش مي باشند و امكانات جستجوي متعددي در آنها پيش بيني شده است.
 • انتقال از گزارشي به گزارشي ديگر (گزارشات تو در تو)
 • مقايسه اتوماتيک گزارشات با يکديگر
 • علامتگذاري در تمامي گزارشات براي بررسي دقيقتر و محدودسازي گزارش
 • چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL
 • انتقال گزارشات به فايلهاي HTML
 • ارسال گزارشات از طريق Email
 • ذخيره گزارشات براي هر كاربر و مشاهده و بازيابي آن در موقع نياز
 • تهيه نمودار از گزارشات
 • تنظيم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابليت تنظيم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات
 • ایجاد گروه های مجزا بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات یك مجموعه مستقل را دارا باشد.
 • برای گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است.
 • تهیه نسخه پشتیبان از برنامه به روشهای اتوماتیك و دستی و برگرداندن پشتیبان در برنامه
 • معرفی كاربران همراه با تنظیم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترین حالتهای ممكن
 • یكسان سازی و تبادل اطلاعات بین مراكز مختلف بطور اتوماتیك
 • نگهداری ریز تغییرات ، سابقه اسناد و تغییرات اطلاعات پایه به تفكیك كاربران
 • فعال سازی بخش یادآوری جهت یادآوری اتوماتیك پیامهای تنظیم شده
 • شرح آخرین تغییرات نسخه های جدید برنامه ها

نمایش ویدیو های
سیستم مالی بازرگانی (استاندارد – نسخه ۲)

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

مشخصات فنی و سیستم مورد نیاز این نرم افزار

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

زبان برنامه نویسی
دلفی - Delphi
سیستم عامل
Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition
بانک اطلاعات
SQL Server 2000, 2005, 2008
ساختار شبکه
LAN – 100 mbps
سخت افزار مورد نیاز
Ram 2g – Cpu III 800
آخرین به روز رسانی
1400/05/27

گزارش به روز رسانی ها

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند

سیستم های مشابه

نرم افزارای مشابه در زیر گروه سیستم مالی بازرگانی استاندارد